ZAKRES LECZNICTWA

W zakresie lecznictwa różnice były mniej wyraźne (w przeciwieństwie do Stanów Zjed­noczonych). Wzięto pod uwagę placówki udzie­lające świadczeń socjalnych oraz lekarzy den­tystów i lekarzy ogólnych. Odwiedzanie pla­cówek socjalnych było znacznie częstsze w grupie „rzadkich użytkowmików”:                     w      roku poprzedzającym urodzenie dziecka więcej niż trzykrotnie korzystało z nich 31% kobiet w porównaniu z 14% spośród „użytkowników”. Powód jest jasny: większość „rzadkich użyt­kowników” regularnie odwiedzała placówki socjalne, gdyż chodziło im o zasiłki chorobo­we; kobiety z grupy „użytkowników” potrze­bowały tylko zasiłku macierzyńskiego i na dziecko. Zaobserwowano znaczną różnicę w korzys­taniu z opieki dentystycznej: 53% „rzadkich użytkowników” nigdy nie było u dentysty — w porównaniu z zaledwie 8% „użytkowników”.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)