ZDANIEM WIELU AUTORÓW

Wielu autorów twierdzi, że funkcja ekspre­syjna jest najważniejsza w pracy pielęgniar­ki. Pacjent przez sam fakt bycia chorym jest zależny, egocentryczny, skłonny do lęków i niepokojów. W szpitalu jest wyrwany ze swego normalnego życia, odizolowany od ro­dziny. Znajduje się w bezosobowej, rutyno­wej sytuacji, gdzie większość uwagi poświęca się instrumentalnym zabiegom technicznym. Musi się poddawać badaniom, czasem w krę­pującej sytuacji, musi słuchać opisów swego stanu, których nie rozumie, i przechodzić bo­lesne zabiegi, których wyniku nie jest pewny. Dlatego też chory — znacznie bardziej niż zdrowy — potrzebuje zrozumienia, wyjaśnia­nia i otuchy. Jeśli instrumentalne aspekty j przywracania zdrowia nie są równoważone  przez mechanizm obniżający napięcie, to pacjent znajduje się w stresie, co źle wpływa I na jego samopoczucie i stan zdrowia.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)