ZGODNOŚĆ Z WNIOSKIEM

Z wnioskiem tym nie zgodziło się wielu epidemiologów i socjologów, m.in. autorka niniejszej książki. Byli oni zdania, że długość życia nie jest dobrym miernikiem w takich badaniach, a w każdym razie nie może być miernikiem jedynym. Traktowanie długości życia jako wskaźnika stanu zdrowia ludności jest wątpliwe zwłaszcza w krajach uprzemys­łowionych. Czy ludność dłużej żyjąca może być automatycznie uważana za zdrowszą? Wiadomo przecież, że wielu ludzi cierpiących na choroby, które dawniej powodowały śmierć niedługo po zachorowaniu, np. ciężkie urazy, zawał serca, udar mózgu, cukrzyca, nadciśnie­nie — żeby wymienić tylko kilka chorób — obecnie dożywa późnego wieku.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)