ZMIANA SYSTEMU SŁUŻBY ZDROWIA

Chcieli oni wprowadzić zmiany do systemu służby zdrowia, pod wielo­ma względami zacofanego w porównaniu z in­nymi krajami. Wiązało się to z coraz powszech­niejszym żądaniem państwowego ubezpiecze­nia zdrowotnego i z oczekiwaniem, że całkowi­cie zmieni ono strukturę amerykańskiej służby zdrowia i sytuację pacjenta w najbogatszym kraju świata.Niektóre posunięcia praktyczne zasługują na szczególną uwagę. Na przykład Amery­kańskie Towarzystwo Psychiatryczne przystą­piło do „weryfikacji” i „deklasyfikacji” pew­nych stanów uznawanych za chorobę: z oficjal­nej nomenklatury chorób psychicznych w Sta­nach Zjednoczonych usunięto homoseksualizm. Podjęto rozmaite próby uproszczenia stosunków między lekarzami i pacjentami, tak aby przy­brały charakter bardziej demokratyczny.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)