ZOSTAWIONE BEZ ODPOWIEDZI

Pozostawione bez od­powiedzi „dlaczego” znajduje wyraz w czymś, co można nazwać „naukową magią”. Wiąże się to z niepewnością i ograniczonymi możliwoś­ciami leczenia, charakteryzującymi medycynę. Znane są np. magiczne postawy i zachowania wyrażone w pozornie naukowej formie, po- magające wyjaśnić chorobę i zwiększyć wiarę w pozytywny wynik leczenia. U lekarzy wyra­ża się to w tendencji do faworyzowania spo­sobów leczenia demonstracyjnie widocznych, energicznych, dających się udowodnić, do akcentowania optymizmu i przekonania o suk­cesie swej czynnej interwencji; w próbach „wskoczenia do pociągu modnej zmiany w po­glądach na chorobę i leczenie, kiedy on nad­jeżdża”. Bronisław Malinowski napisał w roku 1925, że „funkcją magii jest rytualizacja op­tymizmu człowieka”. Optymizm jest konieczny w obliczu niemożności przewidzenia rozwoju komplikacji.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)