ZWIĄZKI EMOCJONALNE

Związki emocjonalne w takiej ro­dzinie łatwo mogą być tak intensywne, że choroba jednego z członków zagraża (w psycho­logicznym znaczeniu tego słowa) wszystkim członkom, gdyż może spowodować nadmierną reakcję emocjonalną bliskich krewnych i za­burzyć równowagę rodzinną, co raczej utrud­nia niż ułatwia wyzdrowienie. Chorowanie przeniosło się współcześnie do szpitala, odbywa się częściej tam niż w domu. Wysoką częstotliwość chorowania w szpitalu warunkują takie czynniki, jak potrzeba zloka­lizowania i zintegrowania zespołów medycz­nych i wyposażenia technicznego używanego przez współczesną medycynę do diagnozy i le­czenia; chęć uwolnienia rodziny od codziennej troski o chorego, dążność do ułatwienia chore­mu wyzdrowienia, czemu sprzyja bezstronna troska fachowego personelu.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)